Fral 2000 

Prakticiteti 

Raftet e lehta montohen me sistem gançimi (pa vida) duke siguruar nje inkastrim perfekt te komponenteve midis tyre, gje qe realizohet ne nje kohe relativisht te shkurter.

Persa i perket rafteve industriale (per paleta) ato perbehen nga kolona vertikale te cilat nuk kane asnje çarje ne gjithe gjatesine e tyre, si dhe nga traversat horizontale te cilat inkastrohen me lehtesi dhe ne menyre perfekte ne dy faqe njekohesisht te kolones vertikale.

Per cdo element disponojme spesore te ndryshem ne vartesi te destinacionit.

Lartesia e kateve si dhe montimi dhe demontimi i rafteve mund te kryhet me lehtesi dhe ne nje kohe te shkurter.

Praktika jone garanton besimin tuaj.

All Rights Reserved